Administrativne usluge

U administrativnom svijetu uvijek postoji još jedan e-mail koji treba poslati, još jedna Excel tablica koju treba urediti i još nekoliko poziva koje treba uputiti u potrazi za odgovorom. Kad jedan zadatak riješiš, druga dva su već trebala biti obavljena jučer – i tako u krug.Moj princip rada je pojednostaviti jednostavno za maksimalnu učinkovitost i ne dozvoliti osjećaj preplavljenosti i kaosa.

Volim reći da je administracija ogledalo poslovanja.

Virtualish nudi upravljanje administrativnim poslovima s pažnjom i profesionalnošću, poštujući rokove što će pozitivno utjecati na reputaciju tvog poslovanja te osigurati bolje rezultate rada.Osim klasičnog „odrađivanja stvari“, tu sam za savjetodavne usluge te pružanje podrške i pomoći u automatizaciji jednostavnih zadataka i optimizaciji poslovnih procesa.

Administrativne usluge obuhvaćaju:

 • Korespondencija s klijentima i poslovnim partnerima
 • Pisanje, oblikovanje i slanje dokumenata (dopisi, ponude, fakture, narudžbenice)
 • Popunjavanje obrazaca i predaja dokumentacije u tijela javne uprave – online
 • Postavljanje i ažuriranje baze podataka
 • Izrada prezentacija, izvještaja, korisničkih uputa i pravilnika
 • Pisanje i oblikovanje e-booka, brošura i letaka
 • Prikupljanje ponuda i analiza cijena
 • Nabava uredskog materijala, opreme i materijala za rad
 • Organizacija elektroničke pošte i kalendara
 • Organizacija sastanaka, poslovnih događaja i putovanja
 • Korisnička podrška i pružanje informacija o proizvodima i uslugama

Ukoliko trebaš više informacija o administrativnim uslugama, javi se.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ime